Rules & Agreement

กติกาการแข่งขัน & ข้อตกลงร่วมกัน

กฎ กติกา การแข่งขัน

1. ความเสียหายอันใดที่เกิดขึ้นกับจักรยานหรือผู้แข่งขันหรือผู้เกี่ยวข้อง ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้จัดการแข่งขัน

2. ผู้แข่งขันที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าแข่งขัน

3. ผู้แข่งขันที่ได้รับป้ายเบอร์แล้ว จะต้องมาเตรียมตัวก่อนเวลาแข่งขันของรุ่นตัวเองก่อนการแข่งขันเป็นเวลา 20นาที

4. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

5. การประท้วงผลการตัดสินจะต้องทำการประท้วงต่อคณะกรรมการหลังจบรุ่นการแข่งขันนั้นๆภายในเวลา 20นาทีโดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้นๆเป็นผล ทางกรรมการจะคืนเงินประกันให้

6. ผู้แข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกสำหรับจักรยานตลอดเวลาในการแข่งขัน

7. ผู้แข่งขันทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข่งขัน

8. การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. ไม่จำกัดจำนวนนักแข่งขันในแต่ละรุ่น ถ้ามีจำนวนนักแข่งขันสมัครจำนวนมาก จะพิจารณาโดยคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัย เช่น แบ่งเป็นฮีต

กติกาเพิ่มเติม / การตัดสินผลการแข่งขัน

1. แต่ละรุ่นการแข่งขันจะออกสตาร์ทเป็นกลุ่มพร้อมกัน และโรลลิ่ง 1 รอบสนามการแข่งขัน (ตามรถมาแชลห้ามแซง)

โดยไม่นับรวมกับจำนวนรอบการแข่งขัน เช่น แข่ง 20 รอบ + โรลลิ่ง 1 รอบรวมเป็น 21 รอบ

2. ผู้แข่งขันที่ถูกน็อครอบจะต้องออกจากการแข่งขันทันที โดยจะได้รับแจ้งจากมาร์แชลที่ปิดท้ายขบวนการแข่งขัน หรือดุลพินิจจากคณะกรรมการ

3. หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใดจงใจกลั่นแกล้งหรือกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์นักแข่งดังกล่าวออกจากการแข่งขัน

4. จักรยานจะต้องตรงตามรุ่นที่ลงแข่งขัน

5. ห้ามติดตั้งอุปกรณ์แอโร่บาร์ทุกชนิดในทุกรุ่นการแข่งขัน

6. จักรยานเสือภูเขาสามารถใช้โช้คหรือตะเกียบได้ สามารถใช้วงล้อ 26, 27.5 ,29 นิ้วได้ และไม่จำกัดขนาดยาง

7. ต้องติดไฟส่องสว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เห็นชัดเจน

8. ผลตัดสินอ้างอิงจากกรรมการ และภาพถ่ายหน้าเส้นชัยเป็นหลัก

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด